MEDITACE 13

Záměrné rozhodnutí a odpoutání se od nejasnosti záměru